สินค้า
คำค้น
ADB

สินค้า

แบตเตอรี่รถยุโรป,REVO 2.8 ขั้วจม 80Ah 315x175x190
ขั้ว L ใช้กับ BENZ, T/T REVO 2.8
แบตเตอรี่พร้อมใช้ Ah GS 3K FB YUASA Panasonic VARTA ULTRA CA'OS ROVOTO
DIN80-SMF, DINLN4-MF 85 3,550 3,850 3,450 3,050 3,250        
GOLD85LN4L 85     3,850       3,250   3,050
DIN90-SMF 90           4,150   3,250  
แบตเตอรี่ลูกเก่าขนาดเท่ากัน รับซื้อคืนลูกละ 350 บาท