สินค้า

สินค้า

แบตเตอรี่รถบรรทุก, บัส, เรือ 140-150Ah 507x222x257
รุ่นแบตเตอรี่ Ah GS 3K FB YUASA
N150 150 6,100 6,100 6,000 5,050
แบตเตอรี่ลูกเก่าขนาดเท่ากัน รับซื้อคืนลูกละ 750 บาท
มาเปลี่ยนถึงที่ร้าน 8:30-17:30 น.ลดจากราคานี้ลูกละ 250 บาท
เปลี่ยนนอกสถานที่ 17:31-22:00, 5:00-8:29 น.ค่าบริการลูกละ 250 บาท, มาเปลี่ยนที่ร้านไม่มีส่วนลด