สินค้า
คำค้น

สินค้า

แบตเตอรี่รถยุโรป, REVO 2.4 ขั้วจม 75-77Ah 278x177x192
ขั้ว R ใช้กับ CHEVROLET CAPTIVA รุ่นแรก
ขั้ว L ใช้กับรถยุโรปกลาง, T/T REVO 2.4
รุ่นแบตเตอรี่ Ah GS 3K FB YUASA PANASONIC
DIN75R/L 75   2,850   2,750  
DIN77R/L 77     2,950    
แบตเตอรี่พร้อมใช้            
MFDINLN3 575 062 75       2,450  
DIN75-MF, MFDIN75-MF, M75LN3 75 3,050   2,850 3,050 2,850
VDS75R/L, DIN75-SMF 75   2,850 3,050    
แบตเตอรี่ลูกเก่าขนาดเท่ากัน รับซื้อคืนลูกละ 300 บาท