สินค้า
คำค้น
ADB

สินค้า

แบตเตอรี่รถยุโรป, REVO 2.4 ขั้วจม 75-77Ah 278x177x192
ขั้ว R ใช้กับ CHEVROLET CAPTIVA รุ่นแรก
ขั้ว L ใช้กับรถยุโรปกลาง, T/T REVO 2.4
แบตเตอรี่พร้อมใช้ Ah GS 3K FB YUASA
DIN75-MF, MFDIN75-MF, S75LN3 75 3,250 2,450 2,850 2,350
SVXLN3R/L, DIN75-SMF 75   3,150 3,150 3,250
แบตเตอรี่ลูกเก่าขนาดเท่ากัน รับซื้อคืนลูกละ 300 บาท