สินค้า
คำค้น

สินค้า

แบตเตอรี่รถยุโรป, REVO 2.4 ขั้วจม 75-77Ah 278x177x192
ขั้ว R ใช้กับ CHEVROLET CAPTIVA รุ่นแรก
ขั้ว L ใช้กับรถยุโรปกลาง, T/T REVO 2.4
รุ่นแบตเตอรี่ Ah GS 3K FB YUASA PANASONIC CA'OS ROVOTO
DIN75R/L 75   3,150   2,850      
แบตเตอรี่พร้อมใช้                
MFDINLN3 575 062 75       2,450      
DIN75-MF, MFDIN75-MF, S75LN3 75 3,250   3,150 3,150 3,050    
SVXLN3R/L, DIN75-SMF 75   3,050 3,350       2,750
580H28L-SMF 80           2,850  
แบตเตอรี่ลูกเก่าขนาดเท่ากัน รับซื้อคืนลูกละ 300 บาท