สินค้า

สินค้า

แบตเตอรี่รถบัส, เรือใหญ่ 190-200Ah 520x278x270
รุ่นแบตเตอรี่ Ah GS 3K FB YUASA
N200 200 7,250 7,350 7,250 6,750
N200 เปลือกยางมะตอย 200       8,150
แบตเตอรี่ลูกเก่าขนาดเท่ากัน รับซื้อคืนลูกละ 1,050 บาท
มาเปลี่ยนถึงที่ร้าน 8:30-17:30 น.ลดจากราคานี้ลูกละ 300 บาท
เปลี่ยนนอกสถานที่ 17:31-22:00, 5:00-8:29 น.ค่าบริการลูกละ 200 บาท, มาเปลี่ยนที่ร้านไม่มีส่วนลด