สินค้า
คำค้น

สินค้า

แบตเตอรี่รถเก๋ง 55-70Ah 232x173x225
แบตเตอรี่สำหรับรถเก๋ง ECO CAR เครื่อง 1500-2000cc
รุ่นแบตเตอรี่พร้อมใช้ Ah GS 3K FB YUASA PANASONIC TPS
55D23L-MF, M750L 55     2,150     2,050
65D23L-MF, 75D23L-MF, MFX70L, ADX75L 65 2,250 2,250   2,550 2,350  
Q85 ใช้กับระบบ START-STOP 65 2,550   2,550   2,550  
75D23L-SMF 70     2,450      
แบตเตอรี่ลูกเก่าขนาดเท่ากัน รับซื้อคืนลูกละ 200 บาท