สินค้า
คำค้น

สินค้า

แบตเตอรี่รถเก๋ง 55-70Ah 232x173x225
แบตเตอรี่สำหรับรถเก๋ง ECO CAR เครื่อง 1500-2000cc
รุ่นแบตเตอรี่พร้อมใช้ Ah GS 3K FB YUASA PANASONIC TPS
55D23L-MF, M750L 55     2,150 2,350   1,950
65D23L-MF, 75D23L-MF, MFX70L, ADX75L 65 2,250 2,250     2,350  
Q85 ใช้กับระบบ START-STOP 65 2,550   2,550   2,550  
75D23L-SMF 65     2,450      
แบตเตอรี่ลูกเก่าขนาดเท่ากัน รับซื้อคืนลูกละ 200 บาท