สินค้า
คำค้น

สินค้า

แบตเตอรี่รถเก๋ง 55-70Ah 232x173x225
แบตเตอรี่สำหรับรถเก๋ง ECO CAR เครื่อง 1500-2000cc
รุ่นแบตเตอรี่พร้อมใช้ Ah GS 3K FB YUASA
55D23L-MF, S750L 55     2,550 2,650
65D23L-MF, 75D23L-MF, MFX70L, MAX75L 65 2,650 2,550    
Q85, Q90 ใช้กับระบบ START-STOP 65 2,850 2,750 2,850 3,050
แบตเตอรี่ลูกเก่าขนาดเท่ากัน รับซื้อคืนลูกละ 200 บาท
มาเปลี่ยนถึงที่ร้าน 8:30-17:30 น.ลดจากราคานี้ลูกละ 100 บาท
เปลี่ยนนอกสถานที่ 17:31-22:00, 5:00-8:29 น.ค่าบริการลูกละ 100 บาท, มาเปลี่ยนที่ร้านไม่มีส่วนลด